Boşandıktan Sonra

Boşanma Süreci Kadınları Nasıl Etkiler?

Boşanma sürecinin kadınlar üzerindeki etkisi psikolojik açıdan destek alınmasını zorunlu kılan bir evreyle kadınları karşı karşıya bırakabiliyor. Anlaşmalı ya da çekişmeli olarak devam eden boşanma süreci sonlanma aşamasına gelene kadar kadınların bazı sorumluluklarını artırabildiği gibi haklarını korumak zorunda kalabileceği çekişmeli süreçleri içerisinde barındırıyor. Çetin geçen sürecin sonlanması sonrasında boşanma sebebine bağlı olarak kadınlarda depresyon yaşanabildiği gibi yakın çevresi tarafından kabul görme konusunda yaşadığı zorluklar nedeniyle kadınlar zor bir dönemin içerisinden geçebiliyor.

 • Tazminat,
 • Nafaka,
 • Mal paylaşımı,
 • Velayet

Gibi konularda eski eş ile yaşanan anlaşmazlıklar ve mahkeme kararına uymama sebebiyle sürecin sonrasında da yaşanan gerilimler sebebiyle kadınlar uzman desteğine ihtiyaç duyabiliyor.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma sürecinin işleyişi yasal olarak bir avukata danışmak ve verilecek vekalet sonrası davanın yürütülmesi konusunda anlaşmakla başlamaktadır. Hakların korunması ve dava sürecinin gereğinden fazla uzamaması için kadınların boşanma davalarında avukatlık hizmetine ihtiyaçları bulunmaktadır. Vekalet verilen avukat aracılığıyla delil toplama ve tarafların boşanma protokolü üzerinde uzlaşma evrelerinde gerçekleşen anlaşma veya anlaşamama durumları boşanma davasının türünü belirleyerek sürecin daha ne kadar devam edeceğini belirleyecektir.

Avukat aracılığıyla verilecek dilekçe ile açılan anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası ilk celsesi sonrası tarafların her ikisinin de boşanmak isteği ve gerekli konularda anlaşması halinde ilk celsede anlaşmalı boşanma davası gereği boşanma süreci noktalanacaktır. Anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde çekişmeli boşanma olarak devam edilen boşanma davasında hakimin tarafların taleplerini araştırma ve delilleri inceleme talebi doğrultusunda dava süreci uzayacaktır. Her iki boşanma davası türünde de boşanma işlemi gerçekleşmesi ardından hüküm kesinleşerek gerekçeli kararın yazılması ile birlikte boşanma işlemi gerçekleşecektir.

Boşanma Süreci Ne Kadar Sürer?

Boşanma sürecinin devam etme süresi doğrudan boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası olarak yürütülmesi ve alınan avukatlık hizmeti sebebiyle davanın takip edilmesine bağlıdır. Boşanma davaları;

 • Anlaşmalı boşanma davası şeklinde yürütülüyor ise 2 ila 4 ay arasında,
 • Çekişmeli boşanma davası şeklinde yürütülüyor ise 1 ila 3 yıl arasında

Sonuçlanmaktadır. Avukatlık hizmetine ilgili sürecin hızlandırılması amacıyla büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Tarafların mahkeme öncesi uzlaştırılarak boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası olarak yürütülmesine ikna edilmesi avukat tarafından yapılacak gerekli kanuni yönlendirmelerle gerçekleşebilecektir.

Çekişmeli Boşanmada Kadının Hakları

Çekişmeli boşanma davalarında kadınların hakları anlaşmalı boşanma davalarından farksızdır. Boşanma türünün çekişmeli olması kanunen kadına tanınan hakların talebi üzerinde tarafların anlaşamaması sebebiyle gerçekleşmektedir. Boşanma davası türü her ne olursa olsun kadınların kendi istekleri ile feragat etiği durumlar dışında aşağıdaki haklardan hukuki olarak yararlanmaları mümkündür:

 • Boşanma sonrasında kadının en az hasar alarak eşinden ayrılabilmesi için yoksulluk nafakası hakkı bulunmaktadır.
 • Çocuğun velayetinin kendisinde olması halinde çocuk bakım giderlerinin karşılanması amacıyla iştirak nafakası hakkı bulunmaktadır.
 • Evlilik birliğinin bitirilme nedenleri kadının eşinden hakaret, tehdit, şiddet veya aldatma gibi gördüğü duygusal ve fiziki şiddet unsurları ise maddi ve manevi tazminat hakkı bulunmaktadır.
 • Evlilik döneminde edinilen mallarda kadınların da hakkı bulunmakta olup boşanma davalarında kadınlar mal paylaşımında hakları olan malları talep edebilirler.
 • Çocukların velayeti kendi kararlarını mahkemede beyan edebileceği yaşa kadar annede olmasına karar verilmekte olup çocuk velayeti için özel durumlar dışında velayet hakkı kadınlardadır.

Boşanma Süreci Psikolojisi

Boşanma sürecindeki psikoloji kadınlar için de olumsuzluklar içermektedir. Her ne kadar evlilik birliğinin bitmesi kararının kadın hayatını olumlu değiştireceği bilinse de evlilik birliğinin bitmesi ile birlikte kadınların aşağıda sıralanan nedenlerden dolayı düştükleri zor durum sebebiyle psikolojik olarak yıpranmaları kaçınılmaz oluyor:

 • Her ne kadar nafaka alınsa da finansal olarak evlilik dönemine göre zorluk çekmek
 • Özellikle yakın çevre başta olmak üzere girilen her ortamda boşanmış kadın olarak görülmek
 • Boşanma sebepleri arasında aldatılma bulunmaması halinde evliliği sürdüremediği için kendisini suçlamak
 • Boşanma sebebiyle çocuk/çocukların psikolojik olarak etkilenmemesi için yoğun çaba sarf etmek
 • Yakın çevresi tarafından boşanmış olması nedeniyle kabul görmemek

Boşanma Sürecinde Çocuğun Psikolojisi

Boşanma sürecinin çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri çocuğun boşanmayı kabul edip edememesine göre farklı şekillenir. Çocukların boşanma süreci öncesi ve sonrasında anne ve baba olarak birlikte hareket edilerek sürecin yönetilmesi gereklidir. Boşanmanın gerekleri onun anlayacağı şekilde basit bir şekilde anlatılarak bu sürecin sonunda nelerin değişeceği ve boşanma ile ilgili hislerinin neler olduğunun dinlenilmesi ile çocuklar boşanma olgusuna alıştırılabilirler. Bu süreç içerisinde çocukların güveninin kaybedilmemesi, onların boşanmış olunsa bile önemli oldukları ve yalnız bırakılmayacakları kendilerine hissettirilerek annelik ve babalık görevlerinin boşanma sonrası da sürdürülmesi gereklidir.

Boşanma sürecinde ebeveynler üzerlerine düşeni yapmaz ve boşanma olgusu çocuk tarafından kabul edilmez ise çocukların psikolojisi bu aşamada olumsuz etkilenmektedir. İstenmediği ve terkedildiği düşüncesine sahip olan çocuklarda kimlik problemleri gözlenmektedir. Annelerin bu süreçte çocuklarına aşırı fedakar davranması babaların ise haddinden fazla maddi olanaklar tanıması boşanma döneminde yapılan hatayı telafi etmek yerine daha fazla kötüleştirebilmektedir. Bu nedenle boşanma kararı alınması ile birlikte çocuklar bu karara alıştırılmalı ve anne ile babanın mutsuz bir evliliği olduğu ve boşanmanın bu durumun doğal sonucu olduğuna ikna edilmeleri psikolojik açıdan minimum etkilenmeleri için en önemli husustur.

Boşanan Kadınlar Ne Hisseder?

Boşanan kadınların hisleri boşanma sebeplerine göre farklılık göstermektedir. Aldatma sebepli boşanma gerçekleşmemesi halinde kadınların boşanma için kendilerini suçladıkları ve yetersiz gördükleri bilinen bir gerçektir. Boşanma sonrası kadınlara karşı ailelerinin tutumu ve çevrenin boşanmış kadın olarak damgalaması ile kendilerini yalnız hisseden kadınlar boşanmadan erkeklere göre daha fazla etkilenmektedirler. Gözlemlenen yemek, alkol ve sigara bağımlılığı gibi olumsuzluklar kadınların boşanma sonrası içerisine düştükleri depresyon belirtileri olarak tanımlanıyor. Boşanma sonrasında kadınlarda yaygın olarak;

 • Kendini suçlama,
 • Kendini yetersiz görme,
 • Kendini boşlukta hissetme,
 • Çevresi ve ailesi içerisinde kendini değersiz hissetme,
 • Gururunun incindiği ve küçük düşürüldüğünü düşünerek kendini sevgiye layık görmeme

Gibi olumsuz düşüncelere kapılmaktadır. Boşanma psikolojisi olarak bilinen ve atlatılmaması halinde ağır depresyon sebepli olarak intihara varan kaçış yollarına başvurulabilen bu olumsuz psikolojiden acilen kurtulmak için kadınlarla birlikte ailelerinin de üzerlerine sorumluluk alması ve kızlarını bu süreçte yalnız bırakmaması tavsiye olunmaktadır.

Boşanma Psikolojisi Nasıl Atlatılır?

Boşanma psikolojisinden kurtulmak çoğunlukla kadınların tek başlarına zorlandıkları ve ailelerinin desteği ile başarabildikleri bir mücadele sonucu gerçekleşmektedir. Boşanma psikolojisine sadece duygusal bir birlikteliğin sonlanması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülerek yaklaşılmamalı, alışılan yaşam standartlarının değişmesinin de ilgili etkilerde sebebinin bulunduğu kabul edilerek mücadele edilmelidir. Bu dönemde kadınların tek başlarına boşanma psikolojisi ile başa çıkmaya çalışmamaları ve mutlaka aileleri, yakın arkadaşları ve dostlarından destek alarak mücadele vermeleri gerekmektedir. Boşanma psikolojisi ile başa çıkabilmek için öncelikle boşanma nedeniyle duyulan öfke, üzüntü, acı, bitkinlik, vb. duyguları geçiştirmek yerine yüzleşerek yavaş yavaş sindirmek gerekir. Bu dönemde;

 • Kadınlar boşanma sonrası ne hissettiklerini arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalı,
 • Benzer süreçlerden geçen kadınlarla iletişime geçerek onların hayatına nasıl devam edebildiklerini gözlemlemeli,
 • Hissettiği olumsuz duyguları gerekirse kağıda dökerek atmaya çalışmaları

Duyguları sindirme ve alışma aşamasında etkili sonuçlar vermektedir. Aile ve arkadaşların boşanma sonrası yürütülen hayatta yalnız bırakmaması gerektiği kadınlar bir yandan ayakları üzerinde durmak için hayat mücadelesini sürdürmeye devam etmelidirler. Bir işe girmek, hobilerle ilgilenmek, seyahat etmek ve kendisini meşgul edecek işlerle uğraşmak boşanma sonrası düşülen boşluktan ve boşanma süreci olumsuz etkilerinden kurtularak hayata kalınan yerden devam etmek isteyen kadınların benimsemesi gereken alışma süreci alışkanlıklarıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu