Aldatılan Kadın

Aldatılan Kadın Nasıl İyileşir?

Aldatılmış kadının iyi olması psikolojik açıdan kadınların yıkımına neden olmakla birlikte aldatılma travması adı verilen ve fiziksel belirtilerin gözlendiği bir girdabın içerisine sürüklenmesine neden olur. Boşanma nedeni olarak kabul edilen ve boşanma ile birlikte nafaka ile birlikte maddi ve manevi tazminat kazanılsa da boşanma sonrası aldatılan kadının iyileşmesi için uzun ve zorlu bir süreç sonunda gerçekleşmektedir. Sürecin başarı ile tamamlanarak yeniden hayata tutunulabilmesi için uzmanlar tarafından öncelikle aldatılma olgusunun kabul edilmesi gerektiği önerilirken aldatılma travmasıyla başa çıkmak için dinlenebilecek bazı uzman önerileri bulunmaktadır.

 • Aldatılmayı kabul etmek,
 • Soğukkanlılıkla alınması gereken kararı vermek,
 • Boşanma kararı alınsa bile eski eşi affederek ayrılmak,
 • İyileşme sürecinde aile ve arkadaş desteği ile birlikte terapi desteği almak,
 • Mutlu olmayı istemek

Uzmanalar tarafından aldatılma sonrasında kadınların yeniden hayata tutunarak mutlu olmaları için kendilerine verdikleri önerilerdir. Her ne kadar aldatılmak kabullenmesi zor bir durum olsa da bu durumdan bir an önce kurtularak devam eden hayatı yakalayarak zamanı travma içerisinde değil mutlu geçirmek gerekmektedir.

Aldatılma Sonrası Süreçte Kadınlar Neler Yaşar?

Aldatılma sonrasında kadınların yaşadıkları psikolojik bir çöküntünün öncüleridir. İlk etapta aldatılma olgusunu kabullenemeyen ve nedenini sorgulayan kadınların nasıl ve neden sorularını kendilerine defalarca sordukları ve karşı taraftan yaptığının hesabını sormak için can attıkları verilen ilk tepkiler olarak gerçekleşir. Eşi ile yaşadığı her anda ikinci bir kadının varlığını düşünmek nedeniyle uzun bir süre depresyona giren, uykuya dalmakta güçlük çeken ve aldatılma travması adı verilen psikolojik rahatsızlık nedeniyle fiziksel etkilerle mücadele etmek zorunda kalan kadınlar evliliklerini kurtarmayı deneyebilecekleri gibi boşanma yolunu seçebilmektedirler.

Eşleri için yaptıkları fedakarlıkların değmeyeceği pişmanlığını aldatıldıklarını öğrendikleri andan itibaren yaşayan kadınların bu olguyu kabul etmelerine kadar geçen sürede yaşadıkları kolay şeyler değildir. Bu evrede her şeyi boşlamaya meyilli olan kadınlar zaman zaman çocuklarıyla bile ilgilenmeyerek ağlama nöbetleri geçirebilmektedir. Kendisini ve eşini suçlamanın yoğun yaşandığı bu evrede sakin ve soğukkanlı kalarak karar vermek her ne kadar atılması gereken ilk adım olsa da bu adımı atabilmek sanıldığı kadar kolay değildir.

Aldatılan Kadınlar Ne Yapmalıdır?

Aldatılan kadınların yapmaları gerekenler başında ilk olarak acele karar vermemek gelmektedir. Acele ile verilen karar sonrası açılan boşanma davalarında kadınların değişimden korkma ve boşanma sonrasında geçecek sürecin sorumlulukları ile başa çıkamama korkusu nedeniyle boşanmaktan vazgeçmek istediği pek çok hadisede yaşanmaktadır. Aldatan eşin bu değişken ruh hali sonrası vazgeçilen boşanma davası ardından aldatmaya devam etme olasılığı da yüksektir. Bu evrede kadınların mümkün olduğunca sakin kalması ve iyi düşünüp sağlıklı kararlar vermesi gerekir.

Öfkenin yatışması ile birlikte kadınlar kendilerine nasıl, neden ve niçin gibi sorular sormak yerine şimdi ne yapmalıyım sorusunu sormaya başlamaları anda aldatılmayı kabul ettikleri ve sonrasındaki süreç için bir tercih yapmaları gerektiği düşünülebilir. Sağlıklı bir karar ile boşanma ve devam etme kararının tüm artıları ve eksileri gözden geçirilerek eşin pişmanlığı ya da ayrılma talebi gibi unsurlar da ihmal edilmeden olabilecek en sağlıklı karar verilmeli ve verilen kararın arkasında durulmalıdır.

Aldatılan Kadınların Boşanma Davalarında Kadınların Hakları Nelerdir?

Boşanma davalarında aldatılan kadınların hakları yaşadığı aldatılma sonrası boşanma yolunu seçen kadınların yaşadıkları psikolojik mağduriyet sebebiyle Türk Medeni Hukuku tarafından kendilerine sunulan maddi hakları içermektedir. Türk Medeni Kanunu gereği aldatılma ve fiziksel/psikolojik şiddet gören kadınların boşanma davalarında kusurlu taraf sayılmadığı ve bu sebeple boşanmak istediği eşinden;

 • Nafaka,
 • Maddi ve manevi tazminat

Talep edebilmesi mümkündür. Her ne kadar aldatılma acılarının yarası maddi değerler ile sarılamayacak olsa da gerek yaptığının yanına kar kalmaması gerekse boşanma sonrası dönemde ekonomik olarak kadının kendisini garanti altına alması için haklarından yararlanması ve bu haklara ilave olarak evlilik döneminde alınan maddi değerli taşınır ve taşınmaz malların paylaşımı için dava açması gerekir. Evlilik birliğinin bitirilme kararının verilmesi arından boşanma sonrası başlanılan yeni hayatta aldatılmanın yaralarını sarmak ile uğraşırken geçim sıkıntısı gibi ekonomik temelli sorunlarla baş etmeye uğraşmak yerine Türk Medeni Kanunu tarafından verilen haklardan yararlanarak boşanma ardından geçen süreyi aldatılan kadının iyileşmesi için harcaması mümkün olmaktadır.

Aldatılma Travmasında Kadınlar Ne Hisseder?

Aldatılma travmasındaki kadınların hisleri aldatılmanın alt üst ettiği kadın psikolojisinden kaynaklanmaktadır. Aldatılmanın öğrenildiği an itibari ile kadınların dünyası alt üst olurken bu dönemde aşağıdaki belirtilerin gözlendiği aldatılma travmasını yaşayabilmektedirler:

 • Uykuya dalmakta güçlük
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Dikkat dağınıklığı
 • Dalgınlık
 • Baş dönmesi
 • Mide bulantısı
 • Nefes almakta zorluk
 • Şiddetli baş ağrısı
 • Korku
 • Umutsuzluk
 • Gelecek kaygısı
 • Kendini suçlama
 • Çaresizlik
 • Aldatan eşi suçlama
 • Pişmanlık
 • Güvensizlik
 • Kızgınlık
 • Öfke nöbetleri
 • Uyku ilacı kullanma eğilimi

Yukarıda sıralanan belirtiler aldatılmanın kadınlarda dibe vurmuşluk hissi yaşandığını gözler önüne sermektedir. Biten bir evlilik sonrası hayatla mücadele etmenin yanında yukarıda sırlanan psikolojik kaynaklı sorunlarla baş etmek için sorunlardan kaçma yerine yüzleşmek ve sorunları alkol, ilaç ve sigara gibi maddelerle geçiştirmek yerine sindirerek yaşamak tercih edilmeli, aldatılma travmasıyla başa çıkma konusunda uzman önerilerine kulak verilmelidir.

Aldatılma Travmasıyla Nasıl Baş Edilir?

Aldatılma travmasından kurtulmak için kadınların aileleri ve arkadaşlarından oluşan bir grup içerisinde hislerini paylaşarak travmadan çıkmaya çalışabileceği gibi iyi bir uzmandan terapi desteği alarak aldatılma psikolojisiyle baş edebilmesi kolaylaşmaktadır. Bu dönemde öncelikle aldatılmanın kabul edilmesi ile işe başlanması gerekli olup kendini suçlama ve yetersizlik gibi hislerden uzak durulması gereklidir. İlgili hisler her gün tekrar eder şekilde aldatılmanın hatırlanması ve acısının yenilenmesine neden olarak iyileşme sürecine olumsuz etki etmektedir.

İlaç kullanımı, madde bağımlılığı gibi olumsuz davranışlardan sakınmanın gerekliliği yanında aldatılan kadınların yaralarını sarmak için tamamen iyileşmeden yeni bire ilişkiye başlaması yapacakları en büyük hataların başında gelmektedir. Çivi çiviyi söker mantığı ile hareket edilerek girilecek yeni bir ilişki hiç suçu olmayan birisine duygusal olarak zarar vererek ilave duygusal yükleri kadınlara yükleyebilir. Bu nedenle iyileşme sürecinde terapi desteği, aile ve arkadaş desteği, düzenli egzersiz ve hobilerle uğraşarak bir an önce iyileşmeye bakılmalıdır.

Aldatılan Kadının İyileşmesi İçin Neler Yapması Gerekir?

Aldatılan kadının iyileşmesi için yapabilecekleri başında eski eşini affetmesi gerektiğini öğrenmek ilk etapta şaşkınlık yaşanmasına neden olsa da iyileşme sürecine başlanabilmesi için kadınların aldatılmayı kabul etmekle birlikte boşanma sonrası eşlerini yaptıkları sebebiyle affetmeleri ve evliliği affederek bitirmeleri gereklidir. Yapılacak bu davranış ile her an aldatılma nedeniyle kendisini ve eski eşini suçlamaktan kurtulacak olan kadınlar aldatılmanın kendilerini içerisine soktuğu travma ile başa çıkmaya odaklanabilirler.

Terapi ve aile desteği ile birlikte bu dönemde arkadaşlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Aldatılma sonrası yaşanan acıların paylaşılabileceği güvenilir ve kişiye önem veren arkadaşlar ile duygular saklanmadan yaşanarak sindirilmelidir. Yüzleşme sonrası duyguların artık kadının canını daha az acıttığı ve bu duruma alışarak aynı acıyı yaşamaktan sıkıldığı fark edilebilecektir. Yüzleşmenin gerçekleşmediği acılar aldatılma acısının hafiflememesi, alışılsa bile sürekli kadının peşinde olarak hayatın tadını çıkarmamasına neden olmaktadır.

Aldatılan Kadının İyileşmesi İçin Süreç Nasıl Hızlandırılır?

Aldatılan kadının iyileşme sürecini hızlandırmak alınan desteklerin yanında kadının kendi çabalarıyla hayata tutunmaya çalışmasına bağlıdır. Aldatılma olgusunun travma ve yaşattığı acıları atlatmaya çalışan kadınlar yeni başlayacakları hayatta aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin yanında;

 • Sabahları yürüyüş ve egzersiz yaparak,
 • Kendilerini dinleyebilecekleri seyahatlere çıkarak,
 • Tatile giderek,
 • Yapmaktan keyif aldıkları hobilere yönelerek,
 • Evlilik sebebiyle vakit ayıramadıkları işlere yönelerek,
 • Çalışma hayatına giriş yaparak,
 • Yeni insanlar tanıyarak,
 • Hazır hissedildiğinde yeni bir ilişkiye adım atılarak

İyileşme sürecini hızlandırarak hayata daha kolay adapte olabilirler. Terapi desteği iyileşme sürecini hızlandıran bir seçim olarak bu süreçte kadınların en büyük yardımcısıdır. Terapist tarafından yapılan yönlendirmeler neticesiyle iyileşme sürecinde kestirme yollar kullanılabilir.

Aldatıldıktan Sonra Mutlu Olan Kadın Var Mı?

Aldatılma sonrasında mutlu olan kadınlar iyileşme sürecini tamamlamış ve aldatılma sebebiyle içerisine düştükleri travmayı atlatmış kadınlardır. Sürekli bir paranoya ile yaşayarak karşı cinse güvenmemeyi seçmek yerine başına gelen bu tatsız hadiseyi kabul etmiş ve aldatılmanın nedeninin kendisi ve diğer erkekler değil sadece eski eşinden kaynaklı bir sorun olduğunu kabul etmiş kadınlar hayata daha hızlı adapte olarak mutlu olma yolunda önemli adımlar atabilmektedirler.

Travma sürecini geride bırakarak hayata yeniden atılan kadınlar eskisine göre duygusal anlamda güçlenerek süreçten çıkmaktadırlar. Zamanın da verdiği olgunlukla birleşen bu acı tecrübe sonrası kadınların daha sağlam adımlar attıkları ve daha az hatalar yaptıkları bilinmektedir. Boşanmanın ardından yeni  bir hayata başlarken aldatılan kadının iyileşmesi sürecinde yer alan önerilere kulak asarak aldatılma travmasını atlatan kadınlar adım atılan yeni hayatta mutluluğu yakalayabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu