Boşandıktan Sonra

Boşanan Eş Taciz Ediyorsa Hukuki Olarak Yapılması Gerekenler

Evlilik süresi boyunca eşler arasında pek çok olumsuz şey yaşanabilmektedir. Boşanmanın pek çok nedeni vardır. Bu nedenlerden herhangi biri, eşlerin diğerine dava açmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda karşı taraf boşanmayı sindirememiş olabilir ve taciz olayları başlar. Tacizin farklı şekilleri bulunmaktadır. Bu şekiller arasında en sık bilineni cinsel tacizdir. Sözel olarak ya da davranışsal şekilde yapılabilen cinsel taciz, yalnızca boşanan eşlerin birbirine yaptığı değil aynı zamanda dışardaki insanların da yapabilecekleri bir olaydır.

Cinsel taciz oluşturacak davranışlar arasında failin cinsel bir amaç gütmesi yer almaktadır. Eylemin somut bir insana ya da insanlara karşı yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde durum cinsel taciz değerlendirmesinden çıkarak tehdit, huzur ve sükunun bozulması ve hakaret başlıkları altına girecektir.

Eşlerin boşandıktan sonra birbirlerine yaptıkları cinsel taciz suçları şu şekilde gerçekleşebilmektedir:

 • Failin taciz suçunu direkt olarak mağdurun göreceği ya da duyacağı şekilde çeşitli söz ve işaretler ile anlatması,
 • Mağdura taciz içerikli telefon edilmesi, çeşitli ses kayıtlarının gönderilmesi, mesaj atılması, mektup atılması ya da faks çekilmesi,
 • Cinsel tacizin e posta üzerinden atılan postayla, sosyal medya hesaplarından yapılan yorum ile ve toplu gruplara yapılması,
 • İnternet üzerinden ulaşılabilecek farklı ağlardan şiddet ya da tehdit içeren mesajların karşı tarafa ulaştırılması taciz olarak kabul edilmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir?

Eşler birbirlerinden ayrıldıktan sonra bir tarafın diğerine yaptığı olumsuz tavır ve davranışlar taciz sınıfında değerlendirilmektedir. Yargıtay uygulamalarında taciz suçunun oluşması şu şekilde olabilmektedir:

 • Cinsel hisle atılan öpücükler
 • Cinsel amaçlı yapılan el hareketleri
 • Cinsel ilişki teklifi
 • Mağdura istememesine rağmen yapılan sevişmek ile ilgili cümleler
 • Cinsel organın gösterilmesi
 • Sokakta yürüyen kişiye cinsel amaç ile sözlü taciz yapmak
 • Failin mağdurun evine giderek onu rahatsız etmesi

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Cinsel tacizin ispatlanması yargılama aşamasında yapılmalıdır. Oldukça zor ispatlanabilen bu olay yalnızca iki kişi arasında geçtiği için şahit de bulunmamaktadır. Olayda bir görgü tanığı olmaması, video ya da toplu kayıtların yapılmaması gibi teknik nedenler mahkemeler tarafından sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasındadır. Suçların sübut bulup bulmadığı da yine mahkemelerde tartışılmaktadır.

Yargıtay yerleşik kararı ile suçun ispatlanabilmesi için bazı kriterler belirlemiştir. Yargıtay’a göre mağdur ve fail dışında herhangi birinin olmadığı olgular şu şekilde ispat edilebilmektedir:

 • Mağdurun sanığı tanıması: Suç eğer eski eş tarafından işleniyor ise bu durum geçerli olabilmektedir. Eğer iki taraf birbirini tanımıyor ise mağdurun cinsel tacizin eşgali hakkında beyanına önem verilmektedir.
 • Mağdur ve fail arasındaki geçmişe yönelik sorunlar: Fail ve mağdurun geçmiş zamanlarda birbirleri ile tanışmışlıkları var ise aralarında eskiye dayalı bir husumet olup olmaması araştırılmalıdır. Mağdur ve fail arasında ortaya çıkarılan husumet varsa mağdurun sözlü olarak beyanı kanıt olarak kullanılmak için yeterli görülmemektedir. Ancak taraflar arasında önceye dayalı husumet olması durumunda beyan geçerli kabul edilmektedir.
 • Mağdurun kendi şerefini ilgilendiren konularda iftira atması için sebep: Cinsel taciz suçlarının yargılamalarında sosyal etkilerin araştırılması büyük bir öneme sahiptir. Mağdurun doğrudan kendini onurunu ilgilendiren konuda iftirası için belirgin bir nedeni yok ise bu beyan değerlendirilmektedir.
 • Mağdur beyanının çelişkisiz olması: Mağdurun dava sırasında verdiği beyanın tarafsız olması büyük bir öneme sahiptir. Tutarlı olarak yapılan beyanlar Yargıtay tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Ancak söylenen sözlerin birbiri ile ters düşmesi durumunda davanın düşmesi söz konusu olabilmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

TCK 105. Maddesine göre cinsel taciz işleyen bireylerin suçları şu şekildedir:

 • Basit cinsel taciz cezası: Bir kimsenin cinsel amaçlı olarak tacize uğraması durumunda mağdurun şikayeti değerlendirilmektedir. Faile üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Ayrıca adli para cezası da işin içerisine girebilmektedir.
 • Nitelikli cinsel tuşun cezası: Kamu görevlisi, vasi, bakıcı, bakım ve gözetim yükümlüsü gibi durumlar söz konusu ise basit cinsel taciz işlenmiş olsa bile daha ağır bir ceza söz konusu olacaktır. Cezaların en az yarısı şeklinde artırılması gözetilecektir. Eğer mağdur işi bırakmak zorunda kaldı ise faile verilen ceza en az bir yıl olacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Şikâyet Süresi

Cinsel taciz suçunun en basit şekli kanunda 105.madde çerçevesinde açıklanmıştır. Şikayete bağlı olarak verilen suçlar bu madde içerisinde yer almaktadır. Basit cinsel taciz suçunda mağdurun faili ettiği şikayet süresinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Şikayetin süresi suçun işlendiği tarihten 6 ay sonradır. Basit cinsel tacizde şikayetten vazgeçme gibi bir durum söz konusudur.

Dava sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilebilmektedir. Bu sayede ceza düşecektir.

Cinsel taciz suçunun nitelikleri şikayet kapsamı altına girmemektedir. Savcılık bu durumu resmen soruşturmaktadır. Suçun nitelikli kabul edilebilmesi için dava zaman aşımı olarak belirlenen süre 8 yıldır. Şikayet eden bu zaman aşımı hakkını kullanabilmektedir.

Cezaların taciz suçu ile yargılanması Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

Özet ile; eğer eşinizden boşandı iseniz ve eşiniz size buna rağmen sözlü ya da yazılı olarak taciz içerikli mesajlar iletiyor ise mahkemeye başvurabilirsiniz. Bu durumun kanıtlanması için eski eşinizden gelen mesajların ekran görüntülerini alabilir ya da ses kaydı tutabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu